Privaatsustingimused

Veebisait www.proflinemilitaar.ee on e-kaubanduse portaal – veebisait, mille on teostanud AS Profline, registrinumbriga 10480935 ja registriaadressiga Veerenni 29, 10135 Tallinn, Eesti.

Käesolev privaatsuspoliitika rakendub, kui te kasutate meie veebisaiti ja esitate meile portaali või muude kanalite kaudu oma isikuandmeid, nii et peaksite selle teksti läbi lugema iga kord, kui veebisaiti kasutate, et veenduda, kas olete selle tingimustega nõus.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted AS Proflines

AS Profline hoolib oma klientide privaatsuse kaitsmisest ja käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted on koostatud soovist ja kohustusest kaitsta klientide privaatsust, mis seostub meie poolt kliendi andmete kogumise, kasutamise, avaldamise, edastamise ja talletamisega. Meie tegevus on viidud kooskõlla Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadustega, sh. isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Profline (Veerenni 29, 10135 Tallinn, registrikood 10480935).

 • AS Profline võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.
 • Ajakohase juriidiliste isikute nimekirja teeb AS Profline Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult AS Profline aadressile Veerenni 29, 10135 Tallinn või digiallkirjastatuna aadressile profline@profline.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostu ajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditoe kaudu).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 • Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: turundus, teavitamine uutest toodetest ja kliendile huvipakkuvatest kampaaniatest.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Kõiki kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 • Krüpteeritud andmesidekanal SEB E-äri makselahendus tagab isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 • Isikuandmeid säilitatakse AS Profline ja IiTee OÜ serverites, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil.
 • Juurdepääs isikuandmetel on AS Profline töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • AS Profline veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötajatele (nt. transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) ning isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.
 • Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

 • Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel: info@profline.ee.

Säilitamine

 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel: info@profline.ee.
 • Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise periood.

Ülekandmine

 • E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
 • Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

 • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.
 • Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises/jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega: info@profline.ee.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel: info @profline.ee. Vastav teade tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest.

Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel: info@profline.ee; tel. +372 6 729 196.
 • Järelvalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon aki.ee, kontakt e-post: info@aki.ee.